Bezwaar maken tegen de reactie van RRReis

Als wij als vervoerder niet binnen de vastgestelde termijnen hebben geantwoord of als je niet tevreden bent met het antwoord, dan kun je met je klacht bij vier instanties terecht:

De OV Ombudsman
Ombudsman voor beter openbaar vervoer
Postbus 2132
3800 CC Amersfoort
Telefoon: 033 – 422 0455

De Geschillencommissie openbaar vervoer
Postbus 90600
2509 LP te Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 10

Het klachtengeld bij de geschillencommissie openbaar vervoer bedraagt € 25,00. De vervoerder moet je het klachtengeld (deels) vergoeden indien je (deels) in het gelijk wordt gesteld.

De Civiele Rechter
Als je jouw klacht wilt voorleggen aan de civiele rechter moet je er wel rekening mee houden dat daar kosten aan zijn verbonden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 1511
3500 BM te Utrecht
Telefoon: 088 – 489 00 00

Was dit artikel nuttig?