Bezwaar maken tegen de reactie van RRReis

Als wij als vervoerder (bus, trein en haltetaxi) niet binnen de vastgestelde termijnen hebben geantwoord of als je niet tevreden bent met het antwoord, dan kun je met je klacht bij de volgende instanties terecht:

 

Het Klachtenloket Openbaar Vervoer
Telefoonnummer: 0900 – 81 02 (Ma t/m vrij 10-16 uur, feestdagen uitgezonderd)
E-mailadres: info@klachtenloket-openbaarvervoer.nl

Je kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Je klacht indienen doe je online via het klachtenformulier op de homepage

 

De Geschillencommissie openbaar vervoer
Postbus 90600
2509 LP te Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 10

Je kunt jouw geschil met de vervoerder (bus, trein en haltetaxi) ook voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Je moet de vraag of klacht wel eerst aan de vervoerder hebben voorgelegd. De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen €27,50. Je betaalt op voorhand en als je (deels) in het gelijk wordt gesteld, krijg je je geld (deels) terug. 

 

De Civiele Rechter
Als je jouw klacht wilt voorleggen aan de civiele rechter moet je er wel rekening mee houden dat daar kosten aan zijn verbonden.

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 1511
3500 BM te Utrecht
Telefoon: 088 – 489 00 00

Was dit artikel nuttig?